Een innovatiepartnerschap gezocht voor de versnelde renovatie van het gebouw « Dumont 28-30 »

De Brusselse Huisvestingsmaatschappij ABC lanceert een aanbesteding volgens de procedure van het Innovatiepartnerschap.  “Het Innovatiepartnerschap betreft de aanwijzing van een consortium, voor de volledige opdracht inzake het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering, zoals beschreven in delen 3 en 4 van dit bestek, met een oplossing voor een geprefabriceerde gevelbekleding voor de versnelde renovatie van de gebouwschil, evenals de ventilatiesystemen, van een bewoond sociaal woongebouw, gelegen aan de Albert Dumontlaan 28-30 te 1200 Brussel, in het kader van een duurzame en ecologische aanpak.

Een dergelijke procedure is een première in België en kadert in het Living Lab Brussels Retrofit project.

Deadline voor ontvangst van kandidatuurstellingen: 06/03/2019.

Naar de aanbestedingsdocumenten