Living Labs Brussels Retrofit_nl 2017-03-20T12:13:42+00:00

De energetische renovatie van woningen in Brussel aanmoedigen
Innovatie in de bouwsector stimuleren

Het EFRO-project

Het EFRO project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft als doel de renovatie van woningen in Brussel te bevorderen door bevoorrechte ruimtes te creëren die specifiek zijn bestemd voor experimenten en innovatie. Het project bestaat uit een begeleidende structuur die de Living Labs steunt. […]

Structuur van het FEDER project

De projectoproep

De ‘expression of interest’ fase is nu afgesloten en wij hebben het genoegen u te kunnen aankondigen dat er 14 dossiers ingediend werden bij Innoviris!

Een vijftigtal partners heeft aangegeven dat ze wensen deel te nemen aan een living labs teneinde innovatieve oplossingen te onderzoeken en te experimenteren voor de renovatiesector van woningen in Brussel.  Deze omvat o.a. 12 onderzoeksgroepen, 7 architecten en studiebureaus, 7 opdrachtgevers en 4 aannemers, aangevuld met diverse profielen zoals begeleiders, fabrikanten, ontwikkelaars of zelfs nog financiële instellingen.

Wenst u deel te nemen aan living labs, maar bent er niet in geslaagd om een consortium te vormen, bekijk dan regelmatig onze website: de consortia die het wensen zullen een ‘aanwervingsaankondiging’ publiceren voor de profielen die bij hen ontbreken.

De 14 projecten kunnen nu een Full Proposal dossier indiennen voor 19/05/2017. De documenten van de oproep zijn beschikbaar op de website van Innoviris

Naar de website van Innoviris

Focusthema’s

Nieuws & evenementen

Alle nieuws en evenementen…

Brussels Retrofit XL

20-03-2017|

Het Innoviris Strategisch Platform “Brussels Retrofit XL” coördineerde elf onderzoeksprojecten rond de renovatie van de bebouwde omgeving binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelstellingen van het platform waren het verruimen van de kennis rond woningrenovatie, [...]