Het EFRO-project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft als doel de renovatie van woningen in Brussel te bevorderen door bevoorrechte ruimtes te creëren die specifiek zijn bestemd voor experimenten en innovatie.

Een “Living Lab” is een project dat zich richt op de eindgebruiker en dat verschillende actoren samenbrengt. Die actoren komen vaak uit verschillende vakgebieden of zelfs horizonten. In het kader van deze projecten gaan industriëlen om met academici, gebruikers, vertegenwoordigers van de gebruiken of met overheden. De verschillende zienswijzen staan borg voor een grote dynamiek in het kader van het project en verzekeren dat elke partner op de meeste passende wijze bij de zaken wordt betrokken.

In het kader van deze oproep hebben de testomgevingen tot doel renovatieconcepten te ontwikkelen en vervolgens te demonstreren in een reële omgeving, in samenwerking met de eindgebruikers. Op termijn moeten de Living Labs uitmonden in innoverende oplossingen die op grote schaal inzetbaar zijn in de renovatiemarkt.

Structuur van het EFRO-project

De begeleiding van deze projecten is voorzien in een begeleidende structuur die is samengesteld uit vier afzonderlijke entiteiten:

  • het Program Office is het centrale contactpunt en staat in voor het beheer van het project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ en van de projectoproep. Het bestaat uit Innoviris en het WTCB;
  • het Scientific Office is belast met de wetenschappelijke ondersteuning en de opvolging van elk Living Lab-project, de kwaliteitscontrole, de monitoring evenals de verspreiding van de wetenschappelijke resultaten. Het bestaat uit het WTCB, de ULB, de VUB en de UCL;
  • het Industrial Impact Office is verantwoordelijk voor de mobilisatie van en de communicatie met de bouwsector. Het bestaat uit het WTCB, de Confederatie Bouw, Impulse (cluster Ecobuild), Leefmilieu Brussel en de BGHM;
  • de Advisory Board is het controle- en stuurorgaan van het EFRO-project Living Lab. Het bestaat uit Innoviris, het WTCB, Leefmilieu Brussel, sectorale federaties (ORI, ARIP …), instellingen van openbaar nut (Citydev …) en vertegenwoordigers van de politieke wereld.
Banner_FEDER