Living Labs Brussels Retrofit_nl2022-11-08T10:04:37+01:00

De energetische renovatie van woningen in Brussel aanmoedigen
Innovatie in de bouwsector stimuleren

Het FEDER project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft tot doel de renovatie van Brusselse woningen te bevorderen door het creëren van bevoorrechte ruimtes gewijd aan experimenten en innovatie.  Deze ruimtes, genaamd “Living Labs”, zijn testomgevingen waar multidisciplinaire consortia samenwerken om technologische of organisatorische innovaties te ontwikkelen, te testen en te implementeren die beantwoorden aan de uitdagingen van de energetische renovatie van woningen.  Op lange termijn, moeten deze Living Labs leiden tot innovatieve oplossingen, die op grote schaal kunnen gebruikt worden op de renovatiemarkt in Brussel.

5 Living Labs werden geselecteerd tijdens de oproep van het project dat in september 2016 werd gelanceerd.  Van september 2017 tot december 2021, zal elk van deze projecten werken aan de ontwikkeling van innovatieve processen en haar onderzoek toepassen op een concreet renovatieproject.   U kunt via de website de evolutie, methodologie en resultaten van de Living Labs volgen.  Er worden ook evenementen en workshops georganiseerd om de bouwsector te informeren en te inspireren!

Living Labs

Bruwatt

Modul’Air

Prio-Climat

Reno-lab C

WVDM

Nieuws & evenementen

LCA-STUDIE VAN VERSCHILLENDE RENOVATIESTRATAGIEËN VOOR HELLENDE DAKEN

30-01-2023|

In het Living Lab project ‘Renolab-C’ (www.samenrenoveren.be) werden verschillende trajectbegeleiding uitgevoerd met als onderwerp de renovatie van het dak; met voor de milieu-bewuste bouwheer ook de bijhorende vraag naar het materialengebruik. Het isoleren van daken levert typisch de snelste/grootste energiewinsten op. Verschillende renovatiestrategieën kunnen hiervoor worden gebruikt. In dit kader werd door Buildwise het initiatief genomen om met deze studie inzicht te verkrijgen in de milieu-impact van verschillende strategieën voor [...]

TYPOLOGIEËN VAN HET BRUSSELS GEBOUWENBESTAND EN BIJBEHOREND RENOVATIEPOTENTIEEL

30-01-2023|

TYPOLOGIEËN VAN HET BRUSSELS GEBOUWENBESTAND EN BIJBEHOREND RENOVATIEPOTENTIEEL Ad hoc missie in het kader van het Living Labs Brussels Retrofit project In het kader van het project Living Labs werd op basis van bestaande literatuur een exhaustieve typologische inventaris opgemaakt van het Brusselse gebouwenbestand van vóór 1975. Dit verslag en deze tabel belichten de typologische, constructieve, architecturale en/of erfgoedspecifieke kenmerken van deze gebouwtypes voor hun toekomstige renovatie. Download het eindverslag [...]

De stedenbouwkundige uitdagingen van de energierenovatie van particuliere woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

23-01-2023|

In het geval van ambitieuze renovaties is het zeer waarschijnlijk dat een bouwvergunning moet worden aangevraagd. In sommige gevallen realiseren de uitvoerders zich die noodzaak niet altijd (bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest) en integreren zij die onvoldoende in hun planning. Bovendien zijn de vragen vaak thematisch en niet goed afgestemd op de realisatie van een bouwplaats die op verschillende elementen tegelijk betrekking heeft. Dit verslag heeft tot doel : de [...]

LIVING LABS BRUSSEL RETROFIT TOEPASSING VAN PERSONAS OP DE UITDAGING VAN ENERGIE RENOVATIE

22-11-2022|

Brussel Leefmilieu heeft de persona's geïdentificeerd die de Brusselaars vertegenwoordigen om de complexe problematiek van energierenovatie aan te pakken via mensen en niet langer via gebouwen. Wat zijn persona's? Hoe worden ze bepaald? En [...]

WEBINAR: DIEPE (ENERGIE)RENOVATIE VAN WOONGEBOUWEN MET ZITTENDE BEWONERS – Bekijk de video’s!

28-09-2022|

In het kader van de langetermijndoelstellingen van de Brusselse Renovatiestrategie staat vast dat veel woongebouwen ingrijpende werkzaamheden zullen moeten ondergaan terwijl de bewoners ter plaatse blijven. Deze specifieke benadering van bouwplaatsen wordt reeds toegepast [...]

Banner_FEDER

                                 

Ga naar de bovenkant