Living Labs Brussels Retrofit_nl2023-11-08T13:38:09+01:00

De energetische renovatie van woningen in Brussel aanmoedigen
Innovatie in de bouwsector stimuleren

Het FEDER project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft tot doel de renovatie van Brusselse woningen te bevorderen door het creëren van bevoorrechte ruimtes gewijd aan experimenten en innovatie.  Deze ruimtes, genaamd “Living Labs”, zijn testomgevingen waar multidisciplinaire consortia samenwerken om technologische of organisatorische innovaties te ontwikkelen, te testen en te implementeren die beantwoorden aan de uitdagingen van de energetische renovatie van woningen.  Op lange termijn, moeten deze Living Labs leiden tot innovatieve oplossingen, die op grote schaal kunnen gebruikt worden op de renovatiemarkt in Brussel.

5 Living Labs werden geselecteerd tijdens de oproep van het project dat in september 2016 werd gelanceerd.  Van september 2017 tot december 2021, zal elk van deze projecten werken aan de ontwikkeling van innovatieve processen en haar onderzoek toepassen op een concreet renovatieproject.   U kunt via de website de evolutie, methodologie en resultaten van de Living Labs volgen.  Er worden ook evenementen en workshops georganiseerd om de bouwsector te informeren en te inspireren!

Living Labs

Bruwatt

Modul’Air

Prio-Climat

Reno-lab C

WVDM

Oproep Living Labs Brussels Retrofit

04-03-2024|

Vier video’s die de noden, uitdagingen en opportuniteiten tonen van de renovatie-sector, met getuigenissen van prominente bedrijven en met concrete cases; Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie en Mevr Fadila Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek duiden de problematiek en roepen op tot deelname. [...]

Circulaire renovatie

27-02-2024|

Circulaire renovatie is een nieuwe beleidsagenda op het kruispunt tussen klimaat en circulaire economie. De onderzoeksgroep van VUB Architectural Engineering onderzocht het belang van circulaire renovatieacties om de beleidsdoelstellingen rond klimaat en circulaire economie te realiseren. De presentatie en het rapport geeft een overzicht van de ruimere context, brengt een hiërarchie in de volgorde van renovatiestrategieën en gaat in op de beleidshefbomen waarmee lokale besturen op nieuwe praktijken kunnen aansturen. [...]

LCA-STUDIE VAN VERSCHILLENDE RENOVATIESTRATAGIEËN VOOR HELLENDE DAKEN

30-01-2023|

In het Living Lab project ‘Renolab-C’ (www.samenrenoveren.be) werden verschillende trajectbegeleiding uitgevoerd met als onderwerp de renovatie van het dak; met voor de milieu-bewuste bouwheer ook de bijhorende vraag naar het materialengebruik. Het isoleren van daken levert typisch de snelste/grootste energiewinsten op. Verschillende renovatiestrategieën kunnen hiervoor worden gebruikt. In dit kader werd door Buildwise het initiatief genomen om met deze studie inzicht te verkrijgen in de milieu-impact van verschillende strategieën voor [...]

Nieuws & evenementen

Oproep Living Labs Brussels Retrofit

04-03-2024|

Vier video’s die de noden, uitdagingen en opportuniteiten tonen van de renovatie-sector, met getuigenissen van prominente bedrijven en met concrete cases; Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie en Mevr Fadila Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek duiden de problematiek en roepen op tot deelname. [...]

Circulaire renovatie

27-02-2024|

Circulaire renovatie is een nieuwe beleidsagenda op het kruispunt tussen klimaat en circulaire economie. De onderzoeksgroep van VUB Architectural Engineering onderzocht het belang van circulaire renovatieacties om de beleidsdoelstellingen rond klimaat en circulaire economie te realiseren. De presentatie en het rapport geeft een overzicht van de ruimere context, brengt een hiërarchie in de volgorde van renovatiestrategieën en gaat in op de beleidshefbomen waarmee lokale besturen op nieuwe praktijken kunnen aansturen. [...]

Analyse financieringsmodel voor energierenovatie van gebouwen

27-09-2023|

Het rapport biedt een samenvattende beschrijving en diepgaande analyse van elk financieringsmodel voor de energierenovatie van gebouwen. Financieringsmodellen worden geanalyseerd op basis van de meest geschikte doelgroepen en vergeleken met gemeenschappelijke vergelijkingsindicatoren. Een samenvattende tabel [...]

Begeleiding voor de evaluatie van het Brussels patrimonium voor residentiële gebouwen (FR)

12-09-2023|

Dit rapport heeft tot doel objectiveerbare criteria te ontwikkelen voor de beoordeling van de architecturale/erfgoedwaarde van onbeschermde gebouwen in Brussel, met als doel een renovatie-interventie-logica te bevorderen die de specifieke kenmerken en intrinsieke kwaliteiten van [...]

Overzicht van alternatieve financieringswijzen voor de energetische renovatie van particuliere woongebouwen

22-08-2023|

Het doel van deze studie is om een ​​(niet-exhaustieve) lijst op te stellen van alternatieve financieringsmethoden die door eigenaars kunnen worden toegepast om hun eigendom energetisch te renoveren. Op basis van literatuur onderzoek, interviews met [...]

Banner_FEDER

                                

Ga naar de bovenkant