Het Innoviris Strategisch Platform “Brussels Retrofit XL” coördineerde elf onderzoeksprojecten rond de renovatie van de bebouwde omgeving binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelstellingen van het platform waren het verruimen van de kennis rond woningrenovatie, het stimuleren van renovatie-initiatieven en het in kaart brengen van het renovatiepotentieel binnen de Brusselse context.

Het multidisciplinair platform, waaraan dertien verschillende onderzoekteams deelnamen, groepeerde onderzoek rond verscheidene renovatie-aspecten met een duidelijk valorisatiepotentieel voor de Brussels woningmarkt. De volgende thema’s kwamen hierbij aan bod: de bouw- en erfgoedwaarde van naoorlogse bouwmaterialen, een multi-criteria-analyse voor duurzaam renoveren op schaal van wijk en gebouw, de energieproductie en energieopslag in een ‘slimme’ stadsomgeving, de ontwikkeling van dynamische renovatieconcepten, het uittesten van geïndustrialiseerde gevelsystemen en de ontwikkeling van duurzame materialen en elementen – zoals composietvloersystemen, zelfherstellende coatings en nieuwe gevelisolatiesystemen. Hierbij werden alle ontwikkelingen ondersteund door een levenscyclusbenadering op gebied van kosten en milieu.

Een eerste periode van twee jaar richtte zich op explorerend en basisonderzoek. Vervolgens werd in 2015-2016 gewerkt aan de expliciete valorisatiemogelijkheden relevant voor de Brusselse renovatie-industrie door het voorstellen van de innovatieve concepten via tools, publicaties en demonstratieprojecten, onder meer in samenwerking met Brusselse bedrijven. De resultaten van de verschillende onderzoeksacties werden gebundeld via de website www.BrusselsRetrofitXL.be.