In het geval van ambitieuze renovaties is het zeer waarschijnlijk dat een bouwvergunning moet worden aangevraagd. In sommige gevallen realiseren de uitvoerders zich die noodzaak niet altijd (bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest) en integreren zij die onvoldoende in hun planning.
Bovendien zijn de vragen vaak thematisch en niet goed afgestemd op de realisatie van een bouwplaats die op verschillende elementen tegelijk betrekking heeft.

Dit verslag heeft tot doel :

  • de verschillende procedures voor het verlenen van bouwvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verband houden met de grondige energierenovatie van woningen inventariseren en modelleren
  • Een checklist opstellen voor de verschillende belanghebbenden
  • Samen met de uitvoerders en de betrokken overheidsdiensten nagaan hoe de procedures en goede praktijken kunnen worden vereenvoudigd.

Download het rapport (FR versie)