Analyse financieringsmodel voor energierenovatie van gebouwen

2023-09-27T09:35:56+02:0027-09-2023|Actueel, Rapporten|

Het rapport biedt een samenvattende beschrijving en diepgaande analyse van elk financieringsmodel voor de energierenovatie van gebouwen. Financieringsmodellen worden geanalyseerd op basis van de meest geschikte doelgroepen en vergeleken met gemeenschappelijke vergelijkingsindicatoren. Een samenvattende tabel geeft het overzicht met de nadruk op de risico's verbonden aan de variatie van de energieprijs en de rente. Download [...]

Begeleiding voor de evaluatie van het Brussels patrimonium voor residentiële gebouwen (FR)

2023-09-12T14:03:19+02:0012-09-2023|Rapporten|

Dit rapport heeft tot doel objectiveerbare criteria te ontwikkelen voor de beoordeling van de architecturale/erfgoedwaarde van onbeschermde gebouwen in Brussel, met als doel een renovatie-interventie-logica te bevorderen die de specifieke kenmerken en intrinsieke kwaliteiten van elk gebouw respecteert. Download het rapport (FR versie)

Renovatiemethode van oude gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR)

2023-09-12T14:02:22+02:0012-09-2023|Rapporten|

Dit rapport onderzoekt de toepasbaarheid van een renovatiemethode op het gebouwenbestand van Brussel met de creatie van een methodologie voor energetische en duurzame renovatie. Deze methode wordt toegepast op een case study die typerend is voor het Brussels Gewest: het herenhuis. Het gaat in het bijzonder om de ontwikkeling van een interventiestrategie voor een van [...]

Ondersteuningsmechanismen bij de energetische renovatie van woningen

2023-09-11T14:46:19+02:0011-09-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Deze studie over de ondersteuningsmechanismen van huishoudens bij de energetische renovatie van de woning benadrukt de spanningen die inherent zijn aan de rol van gidsen voor huishoudens die kandidaat zijn voor renovatie in een context van steeds strengere regelgeving, om zich vervolgens te concentreren op de evolutie van deze ondersteuningssystemen, en de verschillende typologieën die [...]

Overzicht van alternatieve financieringswijzen voor de energetische renovatie van particuliere woongebouwen

2023-09-12T13:56:33+02:0022-08-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Het doel van deze studie is om een ​​(niet-exhaustieve) lijst op te stellen van alternatieve financieringsmethoden die door eigenaars kunnen worden toegepast om hun eigendom energetisch te renoveren. Op basis van literatuur onderzoek, interviews met experten en huishoudens, presenteert de studie verschillende binnen- en buitenlandse voorbeelden van alternatieve financieringsmechanismen, hun voordelen en hun beperkingen, voornamelijk [...]

Innovatieve ventilatiesystemen voor woningen in een renovatiecontext

2023-09-11T14:51:15+02:0027-06-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Deze Innovation Paper gaat over de basisventilatie van individuele woningen en collectieve woongebouwen (uitgerust met individuele ventilatiesystemen of met een gemeenschappelijk centraal ventilatiesysteem voor meerdere woningen) in een renovatiecontext. De basisventilatie laat toe om een toereikende binnenluchtkwaliteit te verzekeren voor de bewoning en de activiteiten van de personen die zich in de woning ophouden. De [...]

LCA-STUDIE VAN VERSCHILLENDE RENOVATIESTRATAGIEËN VOOR HELLENDE DAKEN

2023-03-14T08:55:38+01:0030-01-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

In het Living Lab project ‘Renolab-C’ (www.samenrenoveren.be) werden verschillende trajectbegeleiding uitgevoerd met als onderwerp de renovatie van het dak; met voor de milieu-bewuste bouwheer ook de bijhorende vraag naar het materialengebruik. Het isoleren van daken levert typisch de snelste/grootste energiewinsten op. Verschillende renovatiestrategieën kunnen hiervoor worden gebruikt. In dit kader werd door Buildwise het initiatief [...]

TYPOLOGIEËN VAN HET BRUSSELS GEBOUWENBESTAND EN BIJBEHOREND RENOVATIEPOTENTIEEL

2023-09-12T14:01:20+02:0030-01-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

TYPOLOGIEËN VAN HET BRUSSELS GEBOUWENBESTAND EN BIJBEHOREND RENOVATIEPOTENTIEEL Ad hoc missie in het kader van het Living Labs Brussels Retrofit project In het kader van het project Living Labs werd op basis van bestaande literatuur een exhaustieve typologische inventaris opgemaakt van het Brusselse gebouwenbestand van vóór 1975. Dit verslag en deze tabel belichten de typologische, [...]

De stedenbouwkundige uitdagingen van de energierenovatie van particuliere woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2023-09-12T13:54:53+02:0023-01-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

In het geval van ambitieuze renovaties is het zeer waarschijnlijk dat een bouwvergunning moet worden aangevraagd. In sommige gevallen realiseren de uitvoerders zich die noodzaak niet altijd (bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest) en integreren zij die onvoldoende in hun planning. Bovendien zijn de vragen vaak thematisch en niet goed afgestemd op de realisatie van een [...]

LIVING LABS BRUSSEL RETROFIT TOEPASSING VAN PERSONAS OP DE UITDAGING VAN ENERGIE RENOVATIE

2023-09-12T13:58:44+02:0022-11-2022|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Brussel Leefmilieu heeft de persona's geïdentificeerd die de Brusselaars vertegenwoordigen om de complexe problematiek van energierenovatie aan te pakken via mensen en niet langer via gebouwen. Wat zijn persona's? Hoe worden ze bepaald? En waar zijn ze voor? Dit artikel legt het je uit! (FR versie)

Ga naar de bovenkant