Oproep Living Labs Brussels Retrofit

2024-03-04T10:42:24+01:0004-03-2024|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Vier video’s die de noden, uitdagingen en opportuniteiten tonen van de renovatie-sector, met getuigenissen van prominente bedrijven en met concrete cases; Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie en Mevr Fadila Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek duiden de problematiek en [...]

Circulaire renovatie

2024-02-27T13:42:13+01:0027-02-2024|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Circulaire renovatie is een nieuwe beleidsagenda op het kruispunt tussen klimaat en circulaire economie. De onderzoeksgroep van VUB Architectural Engineering onderzocht het belang van circulaire renovatieacties om de beleidsdoelstellingen rond klimaat en circulaire economie te realiseren. De presentatie en het rapport geeft een overzicht van de ruimere context, brengt een hiërarchie in de volgorde van [...]

Analyse financieringsmodel voor energierenovatie van gebouwen

2023-09-27T09:35:56+02:0027-09-2023|Actueel, Rapporten|

Het rapport biedt een samenvattende beschrijving en diepgaande analyse van elk financieringsmodel voor de energierenovatie van gebouwen. Financieringsmodellen worden geanalyseerd op basis van de meest geschikte doelgroepen en vergeleken met gemeenschappelijke vergelijkingsindicatoren. Een samenvattende tabel geeft het overzicht met de nadruk op de risico's verbonden aan de variatie van de energieprijs en de rente. Download [...]

Begeleiding voor de evaluatie van het Brussels patrimonium voor residentiële gebouwen (FR)

2023-09-12T14:03:19+02:0012-09-2023|Rapporten|

Dit rapport heeft tot doel objectiveerbare criteria te ontwikkelen voor de beoordeling van de architecturale/erfgoedwaarde van onbeschermde gebouwen in Brussel, met als doel een renovatie-interventie-logica te bevorderen die de specifieke kenmerken en intrinsieke kwaliteiten van elk gebouw respecteert. Download het rapport (FR versie)

Renovatiemethode van oude gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR)

2023-09-12T14:02:22+02:0012-09-2023|Rapporten|

Dit rapport onderzoekt de toepasbaarheid van een renovatiemethode op het gebouwenbestand van Brussel met de creatie van een methodologie voor energetische en duurzame renovatie. Deze methode wordt toegepast op een case study die typerend is voor het Brussels Gewest: het herenhuis. Het gaat in het bijzonder om de ontwikkeling van een interventiestrategie voor een van [...]

Ondersteuningsmechanismen bij de energetische renovatie van woningen

2023-09-11T14:46:19+02:0011-09-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Deze studie over de ondersteuningsmechanismen van huishoudens bij de energetische renovatie van de woning benadrukt de spanningen die inherent zijn aan de rol van gidsen voor huishoudens die kandidaat zijn voor renovatie in een context van steeds strengere regelgeving, om zich vervolgens te concentreren op de evolutie van deze ondersteuningssystemen, en de verschillende typologieën die [...]

Overzicht van alternatieve financieringswijzen voor de energetische renovatie van particuliere woongebouwen

2023-09-12T13:56:33+02:0022-08-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Het doel van deze studie is om een ​​(niet-exhaustieve) lijst op te stellen van alternatieve financieringsmethoden die door eigenaars kunnen worden toegepast om hun eigendom energetisch te renoveren. Op basis van literatuur onderzoek, interviews met experten en huishoudens, presenteert de studie verschillende binnen- en buitenlandse voorbeelden van alternatieve financieringsmechanismen, hun voordelen en hun beperkingen, voornamelijk [...]

Een praktische gids voor biogebaseerde materialen en hun gebruik in isolatie

2024-01-24T09:28:16+01:0028-06-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Context en doelstellingen van de fiches Samenvattende fiches zijn gemaakt om een overzicht te geven van het onderwerp isolatie, met de nadruk op biogebaseerde isolatie. De fiches zijn zo didactisch mogelijk opgezet, maar met een schat aan referenties om degenen die dat willen in staat te stellen hun kennis uit te breiden via de Buildwise [...]

Innovatieve ventilatiesystemen voor woningen in een renovatiecontext

2023-09-11T14:51:15+02:0027-06-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

Deze Innovation Paper gaat over de basisventilatie van individuele woningen en collectieve woongebouwen (uitgerust met individuele ventilatiesystemen of met een gemeenschappelijk centraal ventilatiesysteem voor meerdere woningen) in een renovatiecontext. De basisventilatie laat toe om een toereikende binnenluchtkwaliteit te verzekeren voor de bewoning en de activiteiten van de personen die zich in de woning ophouden. De [...]

LCA-STUDIE VAN VERSCHILLENDE RENOVATIESTRATAGIEËN VOOR HELLENDE DAKEN

2024-02-27T11:23:07+01:0030-01-2023|Actueel, In de kijker, Rapporten|

In het Living Lab project ‘Renolab-C’ (www.samenrenoveren.be) werden verschillende trajectbegeleiding uitgevoerd met als onderwerp de renovatie van het dak; met voor de milieu-bewuste bouwheer ook de bijhorende vraag naar het materialengebruik. Het isoleren van daken levert typisch de snelste/grootste energiewinsten op. Verschillende renovatiestrategieën kunnen hiervoor worden gebruikt. In dit kader werd door Buildwise het initiatief [...]

Ga naar de bovenkant