Zowel voor nieuwbouw als voor renovaties worden er steeds hogere energie-eisen gesteld. De ontwerptools tonen ons hierbij hoe we het energieverbruik kunnen minimaliseren. Na renovatie blijkt echter vaak dat er soms een aanzienlijk verschil bestaat tussen het werkelijke energieverbruik en het verbruik dat aanvankelijk beoogd werd.

Dit verschil is met name te wijten aan het feit dat er bij het ontwerp van het project, de uitvoering ervan of de overdracht aan de eindgebruikers (waaronder de bewoners, maar ook de personen die verantwoordelijk zijn voor de regeling, het onderhoud …) onvoldoende rekening gehouden wordt met de gebruikers en hun gedrag.

In de video van dit seminar tonen we een aantal tools die tot doel hebben om de eindgebruikers beter te integreren in het technische ontwerp van het project.

Programma

Timing
14u00 Verwelkoming
14u10 Comment choisir un système de monitoring? Introduction des clés de comparaison (Karel De Sloover, WTCB (FR))
14u50 Analyse van de robuustheid van ventilatiesystemen met betrekking tot gebruikersgedrag, een case study (Bert Belmans, UAntwerpen (NL))
15u30 Comment accompagner les utilisateurs finaux et réaliser un feedback vers les concepteurs (Grégoire Wallenborn, ULB (FR))
16u00 Einde van het seminar

Video webinar

Publiek

Onderzoekers, studiebureaus, fabrikanten van meetsystemen, gebouwbeheerders.

Download pdf