Zowel voor nieuwbouw als voor renovaties worden er steeds hogere energie-eisen gesteld. De ontwerptools tonen ons hierbij hoe we het energieverbruik kunnen minimaliseren. Na renovatie blijkt echter vaak dat er soms een aanzienlijk verschil bestaat tussen het werkelijke energieverbruik en het verbruik dat aanvankelijk beoogd werd.

Dit verschil is met name te wijten aan het feit dat er bij het ontwerp van het project, de uitvoering ervan of de overdracht aan de eindgebruikers (waaronder de bewoners, maar ook de personen die verantwoordelijk zijn voor de regeling, het onderhoud …) onvoldoende rekening gehouden wordt met de gebruikers en hun gedrag.

Dit seminar wil hieraan verhelpen door een aantal tools voor te stellen die tot doel hebben om de eindgebruikers beter te integreren in het technische ontwerp van het project.

Programma

Timing
14u00 Verwelkoming
14u10 Comment choisir un système de monitoring? Introduction des clés de comparaison (Karel De Sloover, WTCB (FR))
14u50 Analyse van de robuustheid van ventilatiesystemen met betrekking tot gebruikersgedrag, een case study (Bert Belmans, UAntwerpen (NL))
15u30 Comment accompagner les utilisateurs finaux et réaliser un feedback vers les concepteurs (Grégoire Wallenborn, ULB (FR))
16u00 Einde van het seminar

Het evenement is tweetalig Nederlands-Frans.
Er wordt in een simultaanvertaling voorzien.

Publiek

Onderzoekers, studiebureaus, fabrikanten van meetsystemen, gebouwbeheerders.

Download pdf

Inschrijving

Kostprijs: de deelname aan de online ZOOM-sessie is gratis. De inschrijving dient te gebeuren via de website www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’). Alle ingeschrevenen zullen per e-mail een uitnodiging ontvangen. Het evenement zal opgenomen worden en aan alle ingeschrevenen overgemaakt worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met brigitte.deffense-hoffem@bbri.be.

Annuleringen moeten ten minste 24 uur vóór het begin van de sessie per e-mail meegedeeld worden aan brigitte.deffense-hoffem@bbri.be. In geval van afwezigheid zonder voorafgaandelijke annulering, zal er door de organisator een vergoeding van 50 € aangerekend worden.

De deelnemers worden verzocht om over de laatste versie van ZOOM te beschikken.

Inschrijven (via agenda)