Dankzij de voltooide onderzoeksprojecten Prio-Climat en Modul’Air werden er enkele innovatieve ventilatieconcepten geïdentificeerd die makkelijker toepasbaar zijn bij renovaties, en toch performant zijn.

Bij een renovatie is het niet altijd eenvoudig om een ventilatiesysteem te installeren dat con[1]form is aan de norm NBN D 50-001. Vermits de meeste bestaande woningen niet over een dergelijk ventilatiesysteem beschikken, is de binnenluchtkwaliteit er vaak ontoereikend. In het kader van het Prio-Climat-project werden er enkele innovatieve en makkelijker te installeren systemen geïdentificeerd.

WTCB heeft 2 artikels hieromtrent gepubliceerd.

Innovatieve ventilatiesystemen voor renovaties. (wtcb.be)

Innovatieve ventilatiesystemen voor renovaties. (wtcb.be)