Rhizoom is een project rond een digitaal platform met als voornaamste doel de Brusselaars te begeleiden in hun renovatieproces. Het Rhizoom-platform, het resultaat van de nauwe samenwerking tussen het atelier Moneo en het Buurthuis Bonnevie in Molenbeek, volgt een bottom-up benadering van het renovatieproces die de bewoners centraal stelt in het hele gebeuren.

Dankzij de applicatie kunnen renovatieadviseurs een roadmap opstellen voor een duurzame renovatie van woningen, een roadmap die niet enkel naar de prestaties kijkt maar ook rekening houdt met sociaaleconomische factoren en aspecten zoals het comfort, gebruik en erfgoed.

Via het platform beschikken de bewoners over verschillende hulpmiddelen om hun woning beter te begrijpen: toezicht op het verbruik, follow-up van de onderhoudsmaatregelen, aanbevelingen van renovatieadviseurs, focus op architecturale kwaliteiten enz. Dan kunnen ze de meest geschikte beslissingen nemen overeenkomstig hun situatie en de kenmerken van hun woning.  Deze vereenvoudigde toegang tot informatie stelt de bewoners in staat een actieve, centrale rol te spelen in hun renovatieproces.

De overstap van de theorie naar de praktijk blijft evenwel een groot struikelblok waardoor ze vaak ontmoedigd raken. Om deze stap te vergemakkelijken, werd een specifiek platform ontwikkeld om bewoners in contact te brengen met aannemers die zich ertoe verbinden de doelstellingen van het project voor kwalitatieve, duurzame en circulaire renovaties van het Brusselse gebouwenpark in acht te nemen.

De aannemers van hun kant krijgen op die manier toegang tot een eerlijke markt voor werken waarbij ze hun competenties kunnen uitspelen.

Het uiteindelijke doel van het project bestaat erin een ecosysteem voor duurzame renovaties op te zetten, dat toegankelijk is voor de bewoners en eerlijk voor de aannemers.

Dit project wordt ontwikkeld in het kader van het EFRO-project ‘Living Labs Brussels Retrofit’, in samenwerking met verschillende verenigingen en universiteiten.

Partners van het project: Buurthuis Bonnevie, atelier Moneo, Kenniscentrum WWZ, KU Leuven, VUB

Meer informatie: www.rhizoom.be

Filmpje hub.brussels: https://vimeo.com/485408945