Veel landen, steden of regio’s hebben al eisen gesteld aan energierenovatie, en als het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de EPB-richtlijn wordt aangenomen, zullen de andere leden van de Europese Unie deze ook moeten overnemen. Het implementeren van renovatie-eisen is geen gemakkelijke taak en roept veel vragen op. De aard van deze vereisten, de ernst ervan en de spreiding in de tijd zijn allemaal beslissende factoren voor het succes van de implementatie ervan.

Het doel van deze korte literatuurstudie is om situaties waarin renovatiewensen zijn doorgevoerd te identificeren en te analyseren, om hier mogelijk inspiratie uit te halen.

Download het rapport. (Franstalige versie beschikbaar)