Deze studie over de ondersteuningsmechanismen van huishoudens bij de energetische renovatie van de woning benadrukt de spanningen die inherent zijn aan de rol van gidsen voor huishoudens die kandidaat zijn voor renovatie in een context van steeds strengere regelgeving, om zich vervolgens te concentreren op de evolutie van deze ondersteuningssystemen, en de verschillende typologieën die bestaan in België, maar ook in de EU, en de specifieke instrumenten die door sommige van deze systemen zijn ontwikkeld. In de synthese wordt tenslotte dieper ingegaan op de ervaringen en modellen in Brussel.

Download de studie (Franstalige versie)