Vier video’s die de noden, uitdagingen en opportuniteiten tonen van de renovatie-sector, met getuigenissen van prominente bedrijven en met concrete cases;

Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie en Mevr Fadila Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek duiden de problematiek en roepen op tot deelname.