Op de campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in Elsene wordt binnenkort voor de tweede keer een van de iconische prefabgebouwen naar een ontwerp van Willy Van Der Meeren verbouwd om er dingen uit te leren. Het project kadert in onderzoek door de researchgroep Architectural Engineering, met docenten Niels De Temmerman, Waldo Galle en Ine Wouters. Waar Het Circular Retrofit Lab – als een van de eerste projecten in Europa – de mogelijkheden onderzocht om de principes van circulair bouwen toe te passen op een bestaand gebouw, wil de VUB middels de realisatie van het Willy Van Der Meeren Living Lab innovatieve renovatiestrategieën uitwerken voor de bouwschil. Die strategieën brengen verschillende aspecten in rekening die ten opzichte van elkaar worden gewogen: duurzaamheid, economie, energie en erfgoed. Net als bij het Circular Retrofit Lab zijn bij de realisatie van het Willy Van Der Meeren Living Lab verschillende partners betrokken.

Meer info