In het Living Lab project ‘Renolab-C’ (www.samenrenoveren.be) werden verschillende trajectbegeleiding uitgevoerd met als onderwerp de renovatie van het dak; met voor de milieu-bewuste bouwheer ook de bijhorende vraag naar het materialengebruik.

Het isoleren van daken levert typisch de snelste/grootste energiewinsten op. Verschillende renovatiestrategieën kunnen hiervoor worden gebruikt. In dit kader werd door Buildwise het initiatief genomen om met deze studie inzicht te verkrijgen in de milieu-impact van verschillende strategieën voor de energetische renovatie van hellende daken aan de hand van levenscyclusanalyses (LCA).

De studie wordt nog uitgebreid met enkele renovatieoplossingen met biogebaseerde isolatiematerialen. Een meer uitgebreid onderzoeksrapport met een gedetailleerde beschrijving van de aannames en bespreking van de resultaten is in voorbereiding.

Download de presentatie

Download het artikel