In het kader van de langetermijndoelstellingen van de Brusselse Renovatiestrategie staat vast dat veel woongebouwen ingrijpende werkzaamheden zullen moeten ondergaan terwijl de bewoners ter plaatse blijven. Deze specifieke benadering van bouwplaatsen wordt reeds toegepast in andere sectoren zoals de tertiaire sector, maar ze komt ook steeds meer voor in woonprojecten.

Deze webinar is in de eerste plaats bedoeld voor gebouwbeheerders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (openbare vastgoedmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, beheerders van mede-eigendommen, enz.) maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Het wil aan de hand van praktische getuigenissen een licht werpen op de belangrijkste kansen en uitdagingen bij renovaties met zittende bewoners (technische aspecten, organisatorische aspecten, communicatie met de bewoners en beperking van overlast) en de beschikbare instrumenten om dit proces te vergemakkelijken.

Hieronder vindt u een overzicht van de presentaties en de opnames:

1.PREFABRICAGE TEN DIENSTE VAN SOCIALE HUURDERS, MOHAMMED BOUCHAM – OVM ABC INZICHTEN UIT CONCRETE CASES

Mohammed Boucham is directeur Investeringen en Ontwikkeling van een van de 16 openbare huisvestingsmaatschappijen (SISP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse Coöperatieve Alliantie.

Hij verklaart het belang van technologieën aangaande geprefabriceerde wanden  bij de ambitieuze energierenovatie van sociale woningen. Deze bieden vele voordelen, waaronder de mogelijkheid om huurders ter plaatse te houden. Dankzij het innovatiepartnerschap kan deze renovatieoplossing in andere gebouwen van de Coöperatieve Alliantie voor het Brusselse Gewest worden toegepast.

2. GEBRUIK VAN PREFABWANDEN – PROEFTUINPROJECT MODUL’AIR, SAMUEL DUBOIS – Buildwise

Samuel Dubois werkt bij Buildwise en heeft het project Living Labs Modul’Air, dat in de SISP Brusselse Coöperatieve Alliantie  wordt uitgevoerd, op technisch niveau gevolgd. In zijn presentatie gaat hij dieper in op de technische en praktische aspecten in verband met de bouwplaats en de prefabwanden, maar ook op het praktische gebruik van dit nieuwe kader van het innovatiepartnerschap.

3. COMMUNICATIE MET DE BEWONERS, MARGAUX HAPPEL – MC HABITAT FRANCE

Margaux Happel is directeur projectbeheer van de Franse sociale huisvestingsmaatschappij MC Habitat, die veel renovatieprojecten uitvoert op bezette locaties. Zij vertelt ons over de belangrijkste stappen en communicatiemiddelen die voor de huurders in deze specifieke context zijn ontwikkeld. Communicatie is inderdaad een essentieel element van succes voor dergelijke operaties.

4. GEBOUWEN IN STADSCENTRA – INTEGRATIE VAN HOUT IN ENERGIERENOVATIE, ATELIER DE L’AVENIR

Lionel Delatte werkt voor het toekomstbedrijf Atelier de l’Avenir, dat op de meest duurzame manier geprefabriceerde houten wanden produceert voor energierenovaties of modulaire of evolutionaire constructies. Hij vertelt over zijn verschillende ervaringen en technische oplossingen die zijn ontwikkeld voor de renovatie van bewoonde woningen.

5. TRANSITWONEN ALS TIJDELIJKE OPLOSSING, A2D ARCHITECTEN

Matthias Brusselmans is architect bij A2D Architecture. Hij presenteert drie verschillende renovatieprojecten waarbij de door het architectenbureau ontwikkelde prefabwoningen worden gebruikt als transitwoningen.