Business modellen2016-11-15T10:20:43+01:00

 Business modellen

Ter stimulering van de renovatiesector, is een klantgerichte benadering noodzakelijk. Het is ook belangrijk om de samenwerking tussen leveranciers, ontwikkelaars en uitvoerders te versterken. Een mogelijke piste is via nieuwe benaderingen van deze markt. Een ander alternatief zou bijvoorbeeld over de vaststelling van kwaliteitscriteria van de renovatie gaan.