Stedelijke omgeving2016-11-15T10:20:43+01:00

 Stedelijke omgeving

Bij renovatie moeten verschillende specifieke bouwaspecten in een stedelijke omgeving in rekening gebracht worden. Vooral kunnen de bezettingsdichtheid en de moeilijke toegankelijkheid grote uitdagingen worden. Soms is het noodzakelijk om bepaalde straten voor het verkeer af te sluiten, en het werktempo wordt dan een belangrijke factor om kosten te vermijden.