Erfgoed waarde2016-11-15T10:20:42+01:00

 Erfgoed waarde

Het renoveren van woningen die een patrimoniale waarde hebben kan ook een grote uitdaging worden. Heeft een grondige renovatie in dergelijke gevallen kans van slagen, zowel vanuit het oogpunt van energie als comfort? Welke zijn de mogelijke technieken? Onder welke voorwaarden?