Context en doelstellingen van de fiches

Samenvattende fiches zijn gemaakt om een overzicht te geven van het onderwerp isolatie, met de nadruk op biogebaseerde isolatie. De fiches zijn zo didactisch mogelijk opgezet, maar met een schat aan referenties om degenen die dat willen in staat te stellen hun kennis uit te breiden via de Buildwise normen en referentiedocumenten.

De fiches zijn onderverdeeld in drie secties:

Elke fiche vat de verschillende eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van een bepaald type isolatie samen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verstrekken van gecertificeerde waarden. Er wordt ook enig installatieadvies gegeven.

  • Fiches Toepassingen (in ontwikkeling)

Elk blad geeft een type toepassing weer (dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, enz.) Deze sheets zijn algemeen, zodat ze kunnen worden gebruikt voor materialen met vergelijkbare aspecten, of ze nu van biologische of conventionele oorsprong zijn.

Een lijst met informatie die door Buildwise is gevalideerd. Het geeft technische en wetenschappelijke antwoorden op veelgestelde vragen door aannemers.

Klik op de gewenste fiche

Fiches Materialen

Fiches Toepassingen (in ontwikkeling)

Fiches FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

  • Verschillende fiches worden momenteel gemaakt en zullen in de loop van 2023 worden toegevoegd.
  • Er wordt ook gewerkt aan een Nederlandse versie van de factsheets.
  • Uiteindelijk zullen alle fiches ook beschikbaar zijn op de Buildwise website.