Deze Innovation Paper gaat over de basisventilatie van individuele woningen en collectieve woongebouwen (uitgerust met individuele ventilatiesystemen of met een gemeenschappelijk centraal ventilatiesysteem voor meerdere woningen) in een renovatiecontext. De basisventilatie laat toe om een toereikende binnenluchtkwaliteit te verzekeren voor de bewoning en de activiteiten van de personen die zich in de woning ophouden. De innovatieve ventilatiesystemen die besproken worden in dit document zijn van toepassing op de specifieke context van de renovatie van bestaande woningen wanneer de reglementaire eisen dit toelaten.

De voorliggende publicatie werd opgesteld in het kader van het project Living Labs Brussels Retrofit en de projecten Living Lab Prio-Climat en Modul’air.

Download de publicatie