Publicaties en artikels

Vergelijkende studie van “cost-optimum” studies in de 3 gewesten van het land

Om de zwaarte van de bouw- en renovatievereisten op de juiste manier vast te stellen, heeft Europa van elke lidstaat/regio gevraagd om een ​​optimale kostenstudie uit te voeren. Concreet bestaat een benadering van het type “cost-optimum” (CO) erin te zoeken naar de combinatie van energie-efficiëntiemaatregelen die de laagst mogelijke totale of genivelleerde kosten (CTA of CGA) heeft over een vaste evaluatieperiode (meestal 30 jaar voor de residentiële sector).

In het kader van het project Living Labs Brussels Retrofit heeft het WTCB een vergelijkende literatuurstudie uitgevoerd van de meest recente “cost-optimum” studies die werden uitgevoerd door elk van de 3 gewesten van het land voor de bestaande residentiële sector. Dit document geeft een samenvatting van dat onderzoek.

Het volledige document van deze studie is op eenvoudige aanvraag beschikbaar via info@livinglabs-brusselsretrofit.be. (Franstalige versie beschikbaar)

Download de samenvatting (Franstalige versie beschikbaar)

Minimale energieprestatie-eisen invoeren bij renovatie ?

Veel landen, steden of regio’s hebben al eisen gesteld aan energierenovatie, en als het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de EPB-richtlijn wordt aangenomen, zullen de andere leden van de Europese Unie deze ook moeten overnemen. Het implementeren van renovatie-eisen is geen gemakkelijke taak en roept veel vragen op. De aard van deze vereisten, de ernst ervan en de spreiding in de tijd zijn allemaal beslissende factoren voor het succes van de implementatie ervan.

Het doel van deze korte literatuurstudie is om situaties waarin renovatiewensen zijn doorgevoerd te identificeren en te analyseren, om hier mogelijk inspiratie uit te halen.

Download het rapport. (Franstalige versie beschikbaar)