Publicaties en artikels

Vergelijkende studie van “cost-optimum” studies in de 3 gewesten van het land

Om de zwaarte van de bouw- en renovatievereisten op de juiste manier vast te stellen, heeft Europa van elke lidstaat/regio gevraagd om een ​​optimale kostenstudie uit te voeren. Concreet bestaat een benadering van het type “cost-optimum” (CO) erin te zoeken naar de combinatie van energie-efficiëntiemaatregelen die de laagst mogelijke totale of genivelleerde kosten (CTA of CGA) heeft over een vaste evaluatieperiode (meestal 30 jaar voor de residentiële sector).

In het kader van het project Living Labs Brussels Retrofit heeft het WTCB een vergelijkende literatuurstudie uitgevoerd van de meest recente “cost-optimum” studies die werden uitgevoerd door elk van de 3 gewesten van het land voor de bestaande residentiële sector. Dit document geeft een samenvatting van dat onderzoek.

Het volledige document van deze studie is op eenvoudige aanvraag beschikbaar via info@livinglabs-brusselsretrofit.be. (Franstalige versie beschikbaar)

Download de samenvatting (Franstalige versie beschikbaar)

Minimale energieprestatie-eisen invoeren bij renovatie ?

Veel landen, steden of regio’s hebben al eisen gesteld aan energierenovatie, en als het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de EPB-richtlijn wordt aangenomen, zullen de andere leden van de Europese Unie deze ook moeten overnemen. Het implementeren van renovatie-eisen is geen gemakkelijke taak en roept veel vragen op. De aard van deze vereisten, de ernst ervan en de spreiding in de tijd zijn allemaal beslissende factoren voor het succes van de implementatie ervan.

Het doel van deze korte literatuurstudie is om situaties waarin renovatiewensen zijn doorgevoerd te identificeren en te analyseren, om hier mogelijk inspiratie uit te halen.

Download het rapport. (Franstalige versie beschikbaar)

Hulpmiddelen voor energieprestatiebeoordeling toegepast op renovatieproblemen

Energierenovatie vereist specifieke motivaties en zelfs wanneer die wil er is, kunnen technische vragen rijzen en de motivatie van de eigenaar verzwakken om echt met dergelijke werken te beginnen: welke isolatie te gebruiken? welke dikte? Hoeveel kost het ? kan ik een return on investment verwachten? Hulpmiddelen voor huiseigenaren, gemakkelijk toegankelijk en aangepast aan de Belgische wetgevende context, bestaan ​​en kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Deze hebben echter specifieke doelstellingen, vereisen vaak een goede technische kennis en zijn daarom niet altijd geschikt om door een groot publiek en op grote schaal in te zetten om energierenovatie te versnellen en zo de ambities van de Gewesten waar te maken.

Dit rapport probeert een reflectie en mogelijke oplossingen te bieden met betrekking tot de rol die dergelijke instrumenten voor energieprestatiebeoordeling kunnen bieden in het licht van de huidige uitdagingen van het renoveren van bestaande woongebouwen. Dit rapport is opgedeeld in twee delen:

  • Het eerste deel van dit rapport, bedoeld voor kandidaten voor renovatie, aanbestedende diensten of projectmanagers, heeft tot doel een lijst op te stellen van de verschillende bestaande instrumenten (zonder garantie voor volledigheid) en op basis van reële gevallen te analyseren in hoeverre deze zijn relevant voor de evaluatie van de evolutie van de energieprestatie en de financiële impact, voor/na renovatie.
  • In het tweede deel van dit rapport, dat meer specifiek bedoeld is voor overheden, verenigingen of instanties die dergelijke instrumenten willen opzetten of promoten, wordt getracht een mogelijk plan van aanpak te definiëren om tot een eerste energie-evaluatie-instrument te komen. de uitdaging van renovatie. Hiertoe worden doelstellingen, de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten voorgesteld die een nieuw instrument voor de eerste energie- en financiële evaluatie van renovatiewerken zou vereisen. Ook wordt een koppeling gemaakt met de in het eerste deel van dit rapport bestudeerde tools.

Download het rapport (FR versie beschikbaar)