Bruwatt_nl2021-03-25T10:13:01+01:00
Bruwatt
Modul'Air
Prio-Climat
RenoLab-C
WVDM

Bruwatt

Partners :   Energinvest – Het OCMV van Brussel – SNCP – Pole concept – Belfius – CEESE/ULB

Economische en financiële haalbaarheidsstudie van een publieke en/of publiek-privé investeringsmaatschappij gericht op grootschalige energierestauratie van het bestaande Brusselse gebouw, in het bijzonder de collectieve huisvesting (flatgebouwen en sociale woningbouw) en het bestaande gebouwenpark van de publieke lokale overheid. De rol van deze derde investeringsmaatschappij zou zijn om op te treden als een meesterconcurrent bij thermische rehabilitatie van gebouwen in opdracht van de aangewezen begunstigden (sociale huisvestingsmaatschappijen, vakbond gemeenschappelijke eigendom en in voorkomend geval kleine openbare en parastatale vastgoedeigenaren), om te zorgen voor de ontwikkeling van projecten van ontwerp tot voltooiing, inclusief financiering door derden en door begunstigde klanten prestatie-zekerheid formules te bieden over de financiële prestaties van de uitgevoerde werkzaamheden.  Zij zou ook de mobilisatie en de structurering van de bestaande en/of specifieke financieringsbronnen verzekeren om de stroom van projecten te financieren.  Het project omvat de energierestauratie van twee pilootprojecten: een gebouw in privé mede-eigendom en een sociale woningbouw.

                       

Analyse financieringsmodel voor energierenovatie van gebouwen

27-09-2023|

Het rapport biedt een samenvattende beschrijving en diepgaande analyse van elk financieringsmodel voor de energierenovatie van gebouwen. Financieringsmodellen worden geanalyseerd op basis van de meest geschikte doelgroepen en vergeleken met gemeenschappelijke vergelijkingsindicatoren. Een samenvattende tabel [...]

Begeleiding voor de evaluatie van het Brussels patrimonium voor residentiële gebouwen (FR)

12-09-2023|

Dit rapport heeft tot doel objectiveerbare criteria te ontwikkelen voor de beoordeling van de architecturale/erfgoedwaarde van onbeschermde gebouwen in Brussel, met als doel een renovatie-interventie-logica te bevorderen die de specifieke kenmerken en intrinsieke kwaliteiten van [...]

Ga naar de bovenkant