Bruwatt_nl2021-03-25T10:13:01+01:00
Bruwatt
Modul'Air
Prio-Climat
RenoLab-C
WVDM

Bruwatt

Partners :   Energinvest – Het OCMV van Brussel – SNCP – Pole concept – Belfius – CEESE/ULB

Economische en financiële haalbaarheidsstudie van een publieke en/of publiek-privé investeringsmaatschappij gericht op grootschalige energierestauratie van het bestaande Brusselse gebouw, in het bijzonder de collectieve huisvesting (flatgebouwen en sociale woningbouw) en het bestaande gebouwenpark van de publieke lokale overheid. De rol van deze derde investeringsmaatschappij zou zijn om op te treden als een meesterconcurrent bij thermische rehabilitatie van gebouwen in opdracht van de aangewezen begunstigden (sociale huisvestingsmaatschappijen, vakbond gemeenschappelijke eigendom en in voorkomend geval kleine openbare en parastatale vastgoedeigenaren), om te zorgen voor de ontwikkeling van projecten van ontwerp tot voltooiing, inclusief financiering door derden en door begunstigde klanten prestatie-zekerheid formules te bieden over de financiële prestaties van de uitgevoerde werkzaamheden.  Zij zou ook de mobilisatie en de structurering van de bestaande en/of specifieke financieringsbronnen verzekeren om de stroom van projecten te financieren.  Het project omvat de energierestauratie van twee pilootprojecten: een gebouw in privé mede-eigendom en een sociale woningbouw.

                       

Ga naar de bovenkant