De living labs projecten worden u voorgesteld, door de actoren zelf.

Elk living labs project stelt zijn ambitie en doelstelling voor in een illustratieve video.  Het Living labs experiment van de renovatie wordt voorgesteld, de gebouwen die gaan gerenoveerd worden en de betrokken partners (een initiatief van HUB.Brussel).

Hieronder kan u de eerste 4 filmpjes bekijken:

  1. HUB.BRUSSELS : Livinglab / RenoLabC – Bonnevie
  2. HUB.BRUSSELS : Livinglab / Modul’air
  3. HUB.BRUSSELS : Livinglab / WVDM
  4. HUB.BRUSSELS : Livinglab / Prioclimat