Modul’Air_nl2019-10-17T08:28:00+02:00
Bruwatt
Modul'Air
Prio-Climat
RenoLab-C
WVDM

Modul’Air

Partners :  Alliance Bruxelloise Coopérative  – WCTB

De appartementsgebouwen, gebouwd in de tweede helft van de 20e eeuw, die niet gerenoveerd zijn, hebben momenteel veel gebreken in hun energieprestaties zoals het comfort en de gezondheid van de bewoners.  Een slechte thermische isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil, de aanwezigheid van koudebruggen, het gebrek aan ventilatiestrategie en de veroudering van de systemen zijn de oorzaken.  In deze context is de renovatie van het onroerend patrimonium van woningbouwbedrijven een echte uitdaging.  Sommige moderne renovatieoplossingen maken het mogelijk om de verandering van woningen te heroverwegen met een echte heroriëntatie op de levenskwaliteit van de bewoner, ook tijdens de bouwfase.

Het Modul’Air project stelt voor de toepassing van geprefabriceerde gevels voor renovatie te bestuderen door ze te combineren met geïntegreerde ventilatiesystemen, door een innovatiepartnerschap op te zetten.  Het project heeft tot doel de renovatie van een appartementsgebouw REZ+2.  Het technische principe is om de bestaande gebouwschil van de buitenkant te splitsen door middel van industriële panelen die veel technische uitrustingen kunnen bevatten, en die op een optimale manier buiten de site geïnstalleerd zijn.  De oplossing biedt een versnelling van de constructiefase en een vermindering van de overlast voor de bewoners (minder ingrepen aan de binnenzijde, snelheid van uitvoering, …) terwijl een hogere kwaliteit van uitvoering en een algemeen antwoord op verschillende problemen wordt aangeboden.  Het innovatiepartnerschap is een innovatieve vorm van overheidsopdracht, die zal worden ontwikkeld en gecontroleerd door de projectpartners door middel van het opstellen van een diepgaand selectiedocument en een follow-up procedure en een aangepaste validatie. 

Verschillende geprefabriceerde gevelvernieuwingsstrategieën met integratie van ventilatiesystemen moeten worden bestudeerd en in perspectief geplaatst met betrekking tot de voordelen voor de bewoners en de manager.  Deze onderzoekstaak en deze ontwikkeling van een relevante en repliceerbare oplossing zullen worden uitgevoerd door het consortium dat is aangewezen door het innovatiepartnerschap.  Verschillende studies zullen worden geïntegreerd met noties van architecturale en ecologische compatibiliteit, veiligheidsgaranties in termen van stabiliteit en brandrisico, voordelen in termen van comfort en gebruik voor de bewoner, en natuurlijk energieprestaties. Tegelijkertijd kan een prototype van het systeem worden geïnstalleerd.

Om de technische haalbaarheid van de beoogde oplossing te valideren en om zoveel mogelijk problemen met de uitvoering te voorkomen. Men zal daarom over optimale kennis beschikken om te zorgen voor een efficiënte en snelle implementatie, die zal worden opgevolgd door de stakeholders van het Living Lab.  Het project zal het mogelijk maken om de toepasbaarheid van de markt van het type ‘innovatiepartnerschap’ te beoordelen, evenals de relevantie van prefabricatie van gevel in renovatie.

                                 Logo WTCB